Γενναία προκαταβολή από τα Εκκοκκιστήρια ΜΙΧΑ για την Ομάδα Βάμβακος Ορχομενού

Γενναία προκαταβολή από τα Εκκοκκιστήρια ΜΙΧΑ για την Ομάδα Βάμβακος Ορχομενού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού ενημερώνει τα μέλη της Ομάδας Βάμβακος ότι σήμερα έγινε κατάθεση προκαταβολής στους λογαριασμούς τους, για την παραγωγή σύσπορου βάμβακος της περιόδου 2019.